Nieuwsbrief 4

Inhoud

  1. Korte berichten
  2. Deelnemers met verschillende e-mailadressen
  3. Gokken bij de klemtoon
  4. Afmelden ('unsubscribe')

1. Korte berichten

a. Vorige nieuwsbrieven
U kunt Nieuwsbrief 1, Nieuwsbrief 2 en Nieuwsbrief 3 nalezen op de website van het onderzoek: www.onderzoekbijbelsenamen.nl.

b. Uitnodigingen voor nieuwe vragenlijsten
Als u voortaan al na enkele dagen een uitnodiging voor een nieuwe lijst wilt ontvangen, dus niet pas na een week, wilt u het gewenste aantal dagen dan opgeven via info@onderzoekbijbelsenamen.nl?
Het kan zijn dat u al een tijdje geen uitnodiging voor een nieuwe lijst hebt gekregen. Wilt u dat dan melden aan info@onderzoekbijbelsenamen.nl? Zie hierover Nieuwsbrief 3 onder 1b.
Op een geschikt moment in juli wordt de inzameling van ingevulde vragenlijsten afgesloten en worden dus geen uitnodigingen meer verstuurd. We zullen u daarover informeren.

c. Bijeenkomst van onderzoekers en deelnemers
De bijeenkomst van onderzoekers en deelnemers wordt gehouden op zaterdagmiddag 17 november, van 14.00 tot 16.30 uur, in het centrum van Utrecht. Zie over deze bijeenkomst Nieuwsbrief 1 onder 2.
U kunt zich voor de bijeenkomst opgeven in een e-mail aan info@onderzoekbijbelsenamen.nl. Het aantal beschikbare plaatsen is uiteraard beperkt. Plaatsen worden gereserveerd in de volgorde van de aanmeldingen.

d. Naam maken met namen
Opnieuw hebben deelnemers de negentiende, dus laatste namenlijst ingevuld. Dat waren in de afgelopen weken onder anderen Jacq Allewijn, Rita Beyers, René Boog, Rens Brinkman, Marcel J.A. Deelen, Bob van Dijk, Marten van Dijken, Peter Foks, Marja Goossens, Corrie Hendriksze, Wim Hoek, Pia Hovius, Margreet Kleinjan, Corry Kok-Vogel, Dianne van de Maat, Paul Ploum, Mieke Regelink, André Ruysschaert, Laurens Schouten, Marijke van Veelen, Wim van der Vegt, Hans Vogelaar, Aly de Vries, Daan van der Waals, Nini Wielink en Bétha Wits-van Kooy.

2. Deelnemers met verschillende e-mailadressen

Een nadrukkelijk verzoek aan deelnemers die zich bedienen van verschillende e-mailadressen:
a. Wilt u in het kader van het onderzoek steeds hetzelfde e-mailadres gebruiken?
b. Als u met verschillende e-mailadressen aan het onderzoek hebt deelgenomen, wilt u deze adressen dan opgeven aan info@onderzoekbijbelsenamen.nl?

Reden voor dit verzoek: We hebben de deelnemers aan het eind van de eerste lijst alleen gevraagd om hun e-mailadres, niet om hun naam. Het e-mailadres is dus het enige identiteitsgegeven waarover we beschikken. Alleen aan de hand van dat adres kunnen we verbanden leggen. Bijdragen die afkomstig zijn van verschillende e-mailadressen, zijn in deze opzet bijdragen van verschillende deelnemers.
Maar sommige deelnemers communiceren met ons vanuit verschillende e-mailadressen. Daardoor kunnen wij hun bijdragen of vragen niet goed thuisbrengen of raken dingen in de war. Vandaar het nadrukkelijke verzoek hiervoor.

3. Gokken bij de klemtoon

Hoe spreek je de naam uit van de Franse voetballer Benzema die meedoet aan het Europese kampioenschap? Is het Benzemá of Benzéma? De Fransen zeggen Benzemá en vele Nederlandse commentatoren nemen dat over. Er is alleen ook een commentator die het telkens heeft over Benzéma.
Bij het klemtoononderzoek gaat het er niet om of dit goed of fout is, maar om de vraag: Waar zit het 'm in dat hij kiest voor de tweede lettergreep van de naam? Of moeten we zeggen: de voorlaatste lettergreep van de naam?

Waar zou u de klemtoon leggen bij de volgende bijbelse namen die ook eindigen op –ma? Akeldama, Datema, Elisama, Kafarsalama, Kedema, Ruchama, Sahazima, Sodoma, Togarma.
Als u nagaat wat voor keuzen u maakt, dan zegt u waarschijnlijk: Het gaat niet om de tweede lettergreep, maar om de voorlaatste. Maar u zegt ook: Van belang is ook het aantal lettergrepen, want Akeldama zit toch anders in elkaar dan bijvoorbeeld Ruchama. En ook: De ene lettergreep is trouwens de andere niet, want -gar- in Togarma heeft een ander gewicht dan -te- in Datema.

Maar iemand kan bij een onbekende naam ook houvast zoeken bij een bekende naam die erop lijkt. Die denkt bij Sodoma bijvoorbeeld aan Sodom, en legt de klemtoon daarom op de eerste lettergreep. Op dezelfde manier zullen heel wat deelnemers bij Kabul niet denken aan de beschrijving van het grondgebied van Aser waarin die naam voorkomt (Jozua 19:27), maar aan de hoofdstad van het huidige Afganistan. Die leggen de klemtoon daarom op de laatste lettergreep.

Zou trouwens ook niet van belang kunnen uit welke streek de commentator komt die Benzéma zegt? En of hij op school Frans heeft geleerd?

U zult nogal eens het gevoel hebben dat u moet gokken: u zou de klemtoon op die ene lettergreep kunnen leggen, maar ook op die andere. Dat komt doordat er nogal wat factoren zijn die de klemtoon kunnen bepalen. U wordt bij een naam waarbij u twijfelt, alleen gedwongen om een keus te maken en dus om voorrang te bepalen. Daar komt bij dat een belangrijk aantal andere deelnemers datzelfde moet doen.
Daardoor zouden de uitkomsten van dat gokken wel eens voor een beter inzicht kunnen zorgen in al die factoren bij de beklemtoning. Dat is dan ook een belangrijk doel van dit onderzoek.

4. Afmelden ('unsubscribe')

Het kan zijn dat u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Stuurt u dan een e-mail met "Geen nieuwsbrieven meer" aan info@onderzoekbijbelsenamen.nl.