Nieuwsbrief 6

Inhoud

  1. Wat de onderzoekers u nu graag vertellen
  2. Ontmoeting op zaterdag 17 november in Utrecht
  3. Informatie na de novemberbijeenkomst
  4. Afmelden ('unsubscribe')

1. Wat de onderzoekers u nu graag vertellen

Op dit moment vertellen we u graag:
- dat u het onderzoek zeer van dienst bent geweest,
- want zo'n 1800 deelnemers hebben n of meer namenlijsten ingevuld,
- waarbij liefst 225 van u alle negentien lijsten hebben beantwoord,
- waardoor we kunnen beschikken over 12.000 ingevulde vragenlijsten, met meer dan 500 klemtoongegevens per naam (bij elkaar ruim een miljoen gegevens),
Dat is duidelijk meer dan we vooraf hadden verwacht. We zijn u ook daarom zeer dankbaar voor uw medewerking!

Verder wijzen we u graag op onze website www.onderzoekbijbelsenamen.nl. Daar treft u namelijk meer informatie aan, bijvoorbeeld over de twee doelen van het onderzoek. Ook staan daar de namen van de onderzoekers met wie u de volgende maand kunt kennismaken. Verder kunt u er eerdere nieuwsbrieven nalezen.

2. Ontmoeting op zaterdag 17 november in Utrecht

a. tijd en plaats
Onderzoekers en deelnemers ontmoeten elkaar op zaterdagmiddag 17 november, van 14.00 tot 16.30 uur, in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht.
Deze kerk ligt op korte afstand van de Dom, vlakbij een halte van stadsbus 2, die rijdt van en naar station Utrecht-Centraal.

b. programma: eerste uitkomsten onderzoek
De twee groepen onderzoekers vertellen dan over hun onderzoek, in het bijzonder over de eerste uitkomsten. Enkele onderwerpen daarbij:
- Waarom nemen we niet de uitspraak en de klemtoon van de originele namen over, zoals we nu wel doen bij de namen van buitenlandse staatshoofden?
- Hoe zijn we aan de Nederlandse versies van de bijbelse namen gekomen?
- Vanwaar al die onbekende namen?
- Hoe zijn die negentien vragenlijsten eigenlijk tot stand gekomen?
- Wat is het belang van het onderzoek voor het praktische bijbelwerk?
- En wat is het belang voor de taalkunde? (zie Nieuwsbrief 5 onder 3)
- Welke diensten verlenen de antwoorden die we nu hebben, bijvoorbeeld bij bijbelteksten die in deze maanden op kerkelijke leesroosters staan?
- In welke richtingen wijzen de antwoorden bij de taalkundige vragen?

c. programma: vragen en gedachtewisseling
Verder zal ruim gelegenheid bestaan voor vragen en gedachtewisseling.

Misschien zijn er kleine of grote dingen bij de bijbelse namen of bij het onderzoek waarover u graag wat meer zou weten. Wilt u die vr woensdag 14 november e-mailen aan: info@onderzoekbijbelsenamen.nl?

d. opgeven voor de bijeenkomst
Ruim zestig deelnemers hebben zich inmiddels voor de bijeenkomst opgegeven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Als u zich niet hebt opgegeven, maar wel wilt komen, wilt u zich dan zo spoedig mogelijk aanmelden via een e-mail aan: info@onderzoekbijbelsenamen.nl?
Wie zich heeft opgegeven, ontvangt kort voor 17 november via e-mail een gedetailleerd programma en een routebeschrijving.

e. verslag
Er komt geen verslag van de bijeenkomst, waarin kan worden nagelezen wat daar gezegd is. Ten eerste gaat het op 17 november om de eerste uitkomsten. Van meer belang zijn natuurlijk de resultaten van verder onderzoek. Ten tweede is het doel van de bijeenkomst vooral ontmoeting.

3. Informatie en contact na de novemberbijeenkomst

De onderzoekers willen de deelnemers graag blijven informeren over de uitkomsten van hun werk.
Daartoe blijft de website www.onderzoekbijbelsenamen.nl bestaan. Die zal niet meer allereerst gericht zijn op het verzamelen van gegevens, zoals in de eerste helft van 2012, maar vooral op het geven van informatie.
Ook het daarmee verbonden e-mailadres blijft bestaan, info@onderzoekbijbelsenamen.nl. Deelnemers kunnen dus over onderzoekzaken met de onderzoekers contact blijven opnemen.
Mogelijk willen de onderzoekers ook opnieuw de deelnemers raadplegen, over kwesties waartoe het verdere onderzoek van de bijbelse namen leidt.

4. Afmelden ('unsubscribe')

Het kan zijn dat u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Stuurt u dan een e-mail met "Geen nieuwsbrieven meer" aan info@onderzoekbijbelsenamen.nl.